Izglītības un kultūras centrs
"SOVINS"
Atsauksmes

Intervija ar Jūliju Koršunovu, Farleigh Dickinson University studenti Ņujorkā

- Jūlija, tu iestājies universitātē starptautiskā biznesa menedžmenta programmā

- Jā, universitāte atrodas 10 km attālumā no Ņujorkas. Studiju maksa ir $ 28000 gadā, bet es mācos bez maksas un vēl saņemu stipendiju par labiem rezultātiem starptautiskajos angļu valodas eksāmenos SAT un TOEFL, teicamām sekmēm skolā un sasniegumiem tenisā. Angļu valodu pie sava pasniedzēja mācījos 9 gadus.

- Nu un kā?

- Nu, mācību laikā 11. klasē es nokārtoju starptautisku eksāmenu TOEFL uz 91%. Tas ir lielisks rezultāts. TOEFL eksāmenu kārto tie, kas vēlas saņemt iespēju mācīties ASV, Austrālijas un Kanādas universitātēs. Jo augstāks procentu skaits, jo lielākas izredzes ir iestāties augstāk pēc reitinga stāvošā universitātē. Tāpat es nokārtoju arī SAT eksāmenu. Šis ir tests, kuru liek ASV vidusskolas absolventi. Tā rezultāti palīdz komisijai pieņemt lēmumu par iestāšanos universitātē.

- Sanāk, ka tu angļu valodā kārtoji matemātiku, kā arī pašu angļu valodu tā it kā tu būtu pabeigusi vidusskolu kaut kur Kalifornijā?

- Tieši tā, bet es tiku galā un man par lielu prieku nokārtoju uz 66%. Tik grūtam eksāmenam, tas ir ļoti labs rezultāts.

- Šie divi eksāmeni paver tev ceļu izglītībai ārzemēs?

- Jā, bet sākumā vajag pabeigt skolu un labi nolikt eksāmenus. Šogad mācīšos angļu valodu grupā pie sava pasniedzēja.

- Vai tu nevarētu pastāstīt par savu grupu?

- Grupā bija 5 cilvēki, 12. klases skolnieki no 62., 72. un 75. vidusskolas. Skolnieki mācās jau sen, no piektās klases. Es zinu, ka Anna Sovina, Rīgas 62. vidusskolas ablosvente, iestājās budžeta grupā Latvijas Kultūras akadēmijā. Angļu valodas eksāmenu nolika uz A līmeni, vidēji uz 95 procentiem. Vladimirs Ambrosovs un Marats Bredihins iestājās attiecīgi Rīgas Tehniskajā universitātē un vienā no prestižajām Maskavas augstskolām.Mēs visi, skolu beidzot, saņēmām goda rakstus no valsts Ministru Prezidenta par sasniegumiem mācībās un aktīvu sabiedrisko darbu.

- Vai tavas jaunākās māsas arī mācās pie Ļeva Sovina?

- Viņas mācās no pirmās klases. Tagad viņas iet septītajā klasē. Skolā atzīmes ir teicamas. Esmu pārliecināta, ka perspektīva viņām ir spīdoša.

- Jūlija, kad tu biji maza, tu sapņoji kļūt par pārdevēju. Tagad tu jau noteikti zini, ka studēsi biznesa menedžmentu ASV universitātē. Kādu lomu nospēlēja nodarbības pie Ļeva Sovina tava likteņa kardinālajā pavērsienā?

- Galveno lomu nospēlēja mana vecmamma, kura izvirzīja mani uz šo mērķi, palīdzēja man manās tenisa un angļu valodas nodarbībās, tomēr bez šīs attīstības, kuru esmu guvu apgūstot angļu valodu, tas nebūtu reāli.

- Vai tu uzskati, ka angļu valodas nodarbības pie tava pasniedzēja paaugstina skolnieka pašnovērtējuma līmeni un radikāli izmaina viņa attieksmi pret izglītības perspektīvu?

- Jā, es tam piekrītu. Manuprāt, pasniedzējs uzreiz uzliek skolniekam augstas prasības ne tikai kā pret skolnieku, bet arī kā pret personību un tas gūst panākumus.

- Paldies tev, Jūlija, par interviju.